Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności - skontaktuj się z naszym zespołem office@bandurska-design.com

Wstęp

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.bandurska-design.com.
Administratorem Danych Osobowych jest BD SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 47-49, 50-424 we Wrocławiu. NIP: 8992986639 REGON: 527908042

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.

Stosujemy wymagane przez przepisy prawa polskiego i UE, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Korzystając z naszej strony internetowej, przekazujesz nam informacje, które pozwalają nam na identyfikację użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury i adres wysyłki, numer telefonu, rodzaj urządzenia i inne).

Niezależnie od tego, czy przeglądasz, kupujesz nasze produkty lub korzystasz z naszych usług, będą Cię dotyczyć i obowiązywać postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Plików Cookie, Regulaminu, z którymi powinieneś się zapoznać, aby mieć pewność, że wyrażasz na nie zgodę.

W sprawie danych osobowych Klient może kontaktować się z Administratorem za pomocą:

office@bandurska-design.com
lub
BD SP. Z O.O
ul. Krakowska 47-49
50-424 Wrocław
POLAND

Jak zbieramy informacje:

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z usług oferowanych przez nasz sklep internetowy.

Pamiętaj aby przed skorzystaniem z naszych usług zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, Polityką Plików Cookie i Regulaminem.

Gdy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub z niej korzystasz, dobrowolnie przekazujesz nam pewne informacje.

Jest wśród nich Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wystawienia faktury i adres dostawy.

Jeśli kupisz coś na naszej stronie internetowej, otrzymamy dane na temat płatności i szczegółowe informacje na temat zakupionych produktów.

Jeśli kupisz kartę podarunkową dla innej osoby, otrzymamy jej adres email (jeżeli zdecydujesz się wybrać email osoby obdarowywanej jako adres dostarczenia e-vouchera).

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach i zakresie:

    - dane podane w formularzu rejestracyjnym takie jak adres e-mail i hasło, dane Klienta podane w koncie, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
    - dane osobowe i techniczne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie: dane dotyczące przeglądanych produktów, user ID, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz adresu IP, data logowania.
    - dane osobowe podane przez Klienta przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, NIP, dane dotyczące płatności, w celu wykonania umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych produktów.
    - adres email Klienta w celu dostarczania informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu w formie powiadomień newslettera.
    - dane dotyczące aktywności Klienta w sklepie, historii przeglądanych produktów, lokalizacji, adresu IP, user ID, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, w celu prowadzenia statystyk Sklepu i sprzedaży.
    - dane osobowe podane przez Klienta w formularzu kontaktowym, reklamacjach, wnioskach, wiadomościach email w celu rozpatrywania reklamacji, wniosków, odpowiedzi na zapytania.
    - dane dotyczące tożsamości i aktywności Klienta w Sklepie, dane dotyczące zamówionych towarów w celu wykonywania obowiązków księgowych i podatkowych.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

    - dane kontaktowe
    - dane dotyczące składanych Zamówień
    - dane dotyczące aktywności w Sklepie
    - dane dotyczące reklamacji i wniosków, dane przekazane w formularzu kontaktowym w formie zapytań
    - dane zbierane w trakcie działań marketingowych i prowadzonych statystyk

Czas gromadzenia danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, Usług Elektronicznych, innych działań wykonywanych dla Klienta a opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe zostają usunięte w następujących przypadkach:

    - kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, o ile dalsze przetwarzanie takich danych nie jest niezbędne np. z przyczyn księgowych lub prawnych.
    - kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat
    - po uzyskaniu informacji, że dane są nieaktualne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla celów rozpatrywania reklamacji, roszczeń, w celach prawnych, dowodowych i księgowych. Te dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Na podstawie RODO Klient ma prawo do:

    - żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii swoich danych osobowych;
    - żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych;
   - uzyskania informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach danych, o zabezpieczeniach stosowanych przez Administratora w celu ochrony danych;
    - żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
    - żądania przeniesienia danych osobowych;
    - jeżeli Klient uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO lub inne obowiązujące przepisy prawa, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.

Termin ten może się wydłużyć jeśli żądanie będzie skomplikowane, o czym Administrator poinformuje Klienta drogą mailową.

Polityka Plików Cookie:

Wykorzystujemy pliki cookie, czyli pliki tekstowe wysyłane przez Twój komputer, przypisane do Twojego konta lub przeglądarki.

Wykorzystujemy pliki cookie sesji (istniejące do chwili zamknięcia przeglądarki) lub trwałe pliki cookie (istniejące do momentu, w którym Ty lub Twoja przeglądarka je usuniecie).

Pliki cookie są nam potrzebne aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić Ci nawigację i korzystanie ze strony, oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów.

Nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.

Pliki cookie są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach - w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.

Cookie pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin (np. ustawienia językowe).

Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje Twoje preferencje.

Usuwanie plików cookies:

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Co robimy z gromadzonymi informacjami:

Przetwarzamy Twoje dane w celu identyfikacji i realizacji transakcji, a jeżeli wyrazisz na to zgodę - przetwarzamy dane w celach marketingowych (np. newsletter).

Bandurska design może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom współpracującym, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji i zamówienia w tym w celu wysyłki i dostarczania towaru.

Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Otrzymując dane o tym, które produkty przeglądasz i jakie produkty kupujesz, uzyskujemy cenne informacje, które pozwalają nam na ulepszanie i dostosowanie swoich usług do wymagań i preferencji naszych Klientów.

Podane przez Ciebie dane osobowe muszą być prawdziwe i dokładne, zobowiązujesz się do zgłaszania wszelkich ich zmian lub modyfikacji. Jeżeli udostępniasz dane osobowe osób trzecich, zobowiązujesz się do uzyskania ich zgody na niniejszą Politykę Prywatności, Politykę Plików Cookie i Regulamin.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone naszej stronie internetowej, Administratorom Danych i osobom trzecim w wyniku podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w formularzach rejestracyjnych.

Adresatami Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie nie są osoby poniżej 16 roku życia. Jeżeli Twoje Dziecko przesłało nam swoje dane osobowe bez Twojej zgody, prosimy o niezwłoczny kontakt: office@bandurska-design.com

Rejestracja nowego konta

Już masz konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło