REGULAMIN DYSTRYBUCJI

Drodzy Dystrybutorzy Bandurska design, 
Prosimy o kontakt z naszym zespołem przed złożeniem zamówienia (wholesale@bandurska-design), w celu otrzymania szczegółowych informacji odnośnie czasu jego realizacji.
FAQ

1. Jaka zostać dystrybutorem produktów Bandurska design.
Aby zostać dystrybutorem marki Bandurska design, skontaktuj się z naszym zespołem: wholesale@bandurska-design. W mailu zawrzyj następujące informacje: dane firmy, kraj sprzedaży, link do strony / sklepu internetowego i social mediów firmy, oszacuj ilość zamawianych produktów, ewentualne dodatkowe pytania. Przed wysłaniem zapytania zapoznaj się z poniższym Regulaminem.
Jeżeli Twoja prośba zostanie zaakceptowana i nie będzie kolidowała z naszymi obecnymi zobowiązaniami dotyczącymi ekskluzywnej dystrybucji produktów Bandurska design, zostaniesz poinformowany o procesie rejestracji konta dystrybutorskiego na naszej stronie internetowej. Zamówienia zawierające projekty własne będą wyceniane indywidualnie i muszą zostać wysłane mailowo w formie listy produktów np. w arkuszu Excel.

2. Jaką dostanę zniżkę.
Procentowa zniżka na zamówienie hurtowe jest ustalana indywidualnie i zależy od ilości zamawianych produktów jak również częstotliwości składania zamówień.

3. Jaka jest minimalna ilość zamawianych produktów.
Minimalna ilość zamawianych produktów to 15 kompletów lub 30 pojedynczych produktów (np.15 topów i 15 dołów).

4. Jaki jest czas produkcji.
Pamiętaj, że wszystkie nasze produkty są szyte na indywidualne zamówienie. Czas produkcji może potrwać od 7-21 dni roboczych w zależności od wielkości zamówienia.

5. Jaki jest koszt i czas wysyłki.
Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie. Zależy on od ilości zamawianych produktów i kraju, do jakiego ma zostać wysłana przesyłka. Czas dostawy w przypadku wysyłki kurierskiej to około 3-5 dni. Koszt wysyłki do krajów UE nie powinien przekroczyć 26 EUR (DPD). Przesyłki międzynarodowe są wyceniane indywidualnie zgodnie z wybraną formą dostawy i aktualnym cennikiem firmy kurierskiej.

6. Czy będę miał możliwość śledzenia swojej przesyłki.
Tak, wszystkie paczki są rejestrowane i posiadają nr nadania.


REGULAMIN SPRZEDAŻY HURTOWEJ

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE W niniejszym Regulaminie ustala się zasady współpracy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, polegającej na sprzedaży produktów objętycg ofertą handlową Sprzedającego. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego: www.bandurska-design.com oraz projekty indywidualne. Wysyłając prośbę o możliwość dystrybucji produktów Bandurska design, Kupujący oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.


§2
OBOWIĄZKI STRON
 • Kupujący zobowiązuje się do pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Sprzedawcę.
 • Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania należności za zakupiony towar. Czas oczekiwania na wpłatę ustalonej kwoty to 5 dni od dnia otrzymania końcowej wyceny zamówienia.
 • Czas produkcji rozpoczyna się w dniu zaksięgowania płatności za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy.
 • Kupujący oświadcza, że Produkty zakupione w celu odsprzedaży, będą sprzedawane i reklamowane jako markowe Produkty Sprzedawcy, oraz będą zawierały oryginalne metki i akcesoria marki Sprzedawcy.
 • Kupujący oświadcza, że nie będzie sprzedawał ani reklamował Produktów Sprzedawcy jako Produktów własnego wytwórstwa, nie będzie podawał fałszywego źródła pochodzenia Produktów, nie będzie produkował lub zlecał produkcji towarów, które będą kopią lub zawierać będą charakterystyczne dla Sprzedawcy elementy i rozwiązania produkcyjne pod rygorem domagania się odszkodowania finansowego i zerwania współpracy.
 • Kupujący zobowiązuje się do reklamowania i promowania produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych, z poszanowaniem zasad i filozofii marki.
 • Wszelkie zdjęcia lub materiały marketingowe udostępniane przez Sprzedającego na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, mogą być wykorzystane przez Kupującego za wyraźną zgodą Sprzedającego.
 • Logo Sprzedawcy wykorzystywane może być przez Kupującego za zgodą Sprzedawcy.
 • Kupujący w najszerszym rozumieniu zobowiązuje się nie działać  na szkodę Sprzedającego lub w jakikolwiek sposób naruszać interesy i dobre imię Sprzedającego. W przypadku podejrzenia działania na szkodę, Sprzedający ma prawo zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz wystosowania oficjalnej prośby do pozostałych Dystrybutorów na terenie całego świata, o wstrzymanie wszelkich transakcji handlowych z Kupującym (dotyczy Produktów Sprzedającego).
 • Podawanie fałszywych danych osobowych jest wykroczeniem i  grozi za nie odpowiedzialność karna.
 • Podanie fałszywych danych osobowych, danych firmy, miejsca / kraju dystrybucji, celu zakupu traktowane jest jako działanie na szkodę Sprzedającego.
 • W czasie trwania umowy Kupujący jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, ewentualnych informacji o szczegółach dotyczących pracy firmy i produkcji, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.
 • Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania Kupującego o terminie realizacji zamówienia, terminowej realizacji i informowania Kupującego o bieżącym statusie zamówień.  
 • Sprzedający zobowiązany jest do informowania Kupującego o warunkach cenowych, tendencjach rynkowych, planowanych terminach pojawienia się nowych Produktów.
 • Sprzedający zobowiązuje się do współpracy z Kupującym w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.


§3
CENY ZAKUPU

 • Ceny są ustalane pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie aktualnie obowiązującego  cennika.
 • Cena Produktów podana w wycenie zamówienia jest ostateczna i wiążąca dla Kupującego.
 • Propozycja zmiany cen / procentowej wysokości upustu od aktualnej ceny sprzedaży Produktów, możliwa jest jedynie po sporządzeniu pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
 • Procentowa zniżka dystrybutorka jest ustalana indywidualnie i zależy od ilości zamawianych produktów i częstotliwości składania zamówień.
 • Procentowa zniżka dystrybutorska zawsze dotyczy pełnej ceny produktu (łącznie z podatkiem VAT). Podatnicy VAT UE oraz wszystkie osoby uprawnione do zakupu towarów bez wliczonego podatku VAT, otrzymają fakturę z Vatem zerowym.
 • Projekty własne są ustalane indywidualnie. Zamawiając projekty własne, Kupujący jest zobowiązany do wysłania listy zamawianych produktów wraz z dokładnym opisem w celu otrzymania wyceny na adres: wholesale@bandurska-design.com. W razie złożenia zamówienia zawierającego projekty własne  przez stronę internetową, Sprzedający jest upoważniony do ubiegania się o uiszczenia dodatkowej opłaty za usługę.


§4
ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia towarów przyjmowane są na podstawie zamówienia złożonego przez stronę internetową lub w formie formularza zamówienia wysłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: wholesale@bandurska-design.com
 • Zamówienia indywidualne podlegają indywidualnej wycenie i nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 • Sprzedający może odmówić realizacji indywidualnego projektu bez podania przyczyny.
 • Aby złożyć zamówienie hurtowe, Kupujący jest zobowiązany do mailowego poinformowania Sprzedającego o chęci nawiązania współpracy. W mailu należy zawrzeć kraj dystrybucji, dane firmy, link do strony i social mediów Kupującego jak również szacowaną ilość produktów (pojedynczych sztuk lub kompletów), które znajdą się w zamówieniu, ewentualnych pytań dodatkowych. Na tej podstawie Sprzedający przedstawi Kupującemu ofertę współpracy i zaproponuje odpowiednią zniżkę.
 • Sprzedający może odmówić podjęcia współpracy z Kupującym, jeżeli współpraca mogłaby zadziałać na niekorzyść Sprzedającego lub ze względu na zobowiązania, w szczególności dotyczące ekskluzywnej dystrybucji produktów Bandurska design.
 • Minimalna ilość zamawianych produktów w sprzedaży hurtowej to 15 pełnych kompletów lub 30 pojedynczych produktów (np. 15 topów i 15 dołów). Za pojedynczy produkt nie uważa się akcesoriów, np. opasek na nadgarstki.
 • Kupujący ma możliwość zamówienia produktów szytych na miarę. W tym celu, w przypadku składania zamówienia przez stronę internetową, w karcie danego produktu, w miejscu wyboru rozmiaru, powinien wybrać opcję “SZYTY NA MIARĘ”. Opcja ta jest darmowa. W przypadku zamówień mailowych - w miejscu rozmiaru należy wpisać wymiary zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce TABELA ROZMIARÓW na stronie internetowej Sprzedającego.
 • Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o wymiarach - w komentarzu do zamówienia lub drogą mailową. W przypadku nieotrzymania informacji o wymiarach, koniecznych do realizacji zamówienia, Sprzedający może takie zamówienia anulować i, w przypadku gdy została dokonana płatność, zwrócić płatność za zamówienie lub konkretny produkt realizując zamówienie pozostałych produktów, zawierających wymagane dane.  
 • W przypadku chęci złożenia zamówienia zawierającego projekty indywidualne, Kupujący zostanie poproszony o sporządzenie listy zamawianych produktów wraz z dokładnym opisem i wysłanie jej Sprzedającemu drogą mailową. Projekty własne podlegają wycenie indywidualnej. Zarówno projekty własne jak również produkty szyte na miarę nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 • Korzystanie z konta dystrybutorskiego w celu składania zamówień prywatnych, mniejszych niż 15 kompletów lub 30 pojedynczych produktów, jest zabroniona. W takim przypadku, Sprzedający odmówi realizacji zamówienia, i wyśle upomnienie do Kupującego. W przypadku powtarzalności sytuacji, Sprzedawca może zmodyfikować konto Kupującego uniemożliwiając korzystanie ze zniżki dystrybutorskiej lub zablokować konto Kupującego.


§5
PŁATNOŚĆ

 • Faktury dla Kupującego będą wystawiane przez Sprzedającego po dokonaniu prawidłowej dostawy Produktów. Kupujący jest zobowiązany do opłacenia pełnej kwoty zamówienia (wraz z kosztem wysyłki i ewentualnymi, ustalonymi przez Strony, kosztami dodatkowymi) do 5 dni po wysłaniu wyceny produktów przez Sprzedającego.
 • Kupujący jest zobowiązany do dołączania wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz danych adresowych w komentarzu do zamówienia (w przypadku strony internetowej) lub w liście zamawianych produktów wysłanej drogą mailową w dniu złożenia złożenia zamówienia.
 • Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o wybranej walucie płatności nie później niż w dniu złożenia zamówienia. W przypadku składania zamówienia za pomocą strony internetowej, Kupujący jest zobowiązany do wyboru odpowiedniej waluty przed dodaniem produktów do koszyka.
 • Sprzedający akceptuje płatność w PLN i EUR, z zastrzeżeniem, że waluta, w której dokonana będzie płatność musi być zgodna z walutą w jakiej została sporządzona wycena Produktów. W przypadku gdy Kupujący wyrazi chęć opłacenia zamówienia w PLN a zamówienie zostało wycenione w EUR, Kupujący jest zobowiązany do skierowania prośby do Sprzedającego o sporządzenie wyceny w nowej walucie. W razie opłacenia zamówienia w innej walucie, Sprzedający może domagać się opłacenia różnicy w wysokości straty finansowej wynikającej z przewalutowania. W
 • Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności : tradycyjny przelew bankowy, przelew elektroniczny, PayPal. Dane do dokonania płatności zostaną udostępnione Kupującemu podczas składania zamówienia, lub w przypadku składania zamówienia drogą mailową, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o wybranej metodzie płatności.
 • Wszelkie dodatkowe koszta związane z transferem płatności, zmianą waluty, dostawą, kosztami celnymi zostaną uregulowane przez Kupującego.
 • Za dzień dokonania płatności uważa się dzień zaksięgowania ustalonej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 • W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, Sprzedający jest upoważniony do jego anulowania. W przypadku zwłoki w opłaceniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający jest upoważniony do zmiany ustalonego terminu realizacji zamówienia lub do jego anulowania.
 • Koszt i sposób dostawy jest ustalany indywidualnie i podlega indywidualnej wycenie. Zamówienia wysyłane są z pomocą firm kurierskich DPD (na terenie Polski i Europy), DHL (zamówienia międzynarodowe), Poczta Polska (na wyraźne życzenie Kupującego).
 • Wszystkie przesyłki wysyłane przez Bandurska design posiadają nr nadania umożliwiający śledzenie przesyłki.
 • Sprzedający nie jest odpowiedzialny za niedostarczenie, opóźnienie w dostarczeniu, zniszczenie, zagubienie przesyłki z winy firmy kurierskiej. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi kurierskiej powinny zostać zgłoszone bezpośrednio do tejże.
 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenie zapakowania przesyłki. Jeżeli paczka nosi ślady sugerujące otwarcie paczki, które nie zostaną zgłoszone w formie reklamacji zarówno Sprzedającemu jak i firmie kurierskiej, Sprzedający nie odpowiada za ewentualne brakujące produkty lub wady produktu, które nie wynikają jasno z winy Sprzedającego.
 • Sprzedający prowadzi wykaz produktów, które znajdują się w przygotowanej do wysyłki paczce, oparty zdjęciami i/lub materiałem video. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za brakujące produkty jeżeli dostępne materiały świadczą jasno o tym, iż zostały one dołączone do wysyłki.
 • W tytule przelewu musi zostać zawarty nr zamówienia. Brak numeru zamówienia może poskutkować wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

§6
ZWROT, WYMIANA / REKLAMACJA

 • Projekty indywidualne, modyfikowane i produkty szyte na miarę nie podlegają zwrotowi ani wymianie jeżeli nie posiadają wad fabrycznych.
 • Sprzedawca przyjmuje reklamacje dotyczące wyłącznie własnej usługi i produktów. Sprzedawca nie odpowiada za błędy firm kurierskich.
 • By zwrot / wymiana lub reklamacja została przyjęta do rozpatrzenia, towar musi być w nienaruszonym stanie, nie nosić śladów użytkowania, zawierać wszelkie dodatki i akcesoria (jeżeli były one dołączone do danego modelu), w oryginalnym opakowaniu. Ponieważ wszystkie produkty Bandurska design są szyte na indywidualne zamówienie Klienta, Sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu lub wymiany pozbawionego wad fabrycznych produktu. Jest to niezwykle rzadka procedura i dotyczy niemal wyłącznie chęci zwrotu lub wymiany całego pozbawionego wad fabrycznych zamówienia hurtowego lub jego znaczącej części.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu jeżeli nie stwierdzi się wyraźnej winy Sprzedającego dotyczącej wadliwości produktu.
 • Sprzedający ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. Chęć złożenia reklamacji musi zostać zgłoszona mailowo: wholesale@bandurska-design.com

§ 7 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 • Kwestie dotyczące danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną są zgodne i obowiązujące z regulaminem sklepu www.bandurska-design.com.
 • Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia związane z nielegalną sprzedażą produktów Bandurska design przez osoby prywatne / firmy  nieuzgadniające uprzednio takiej możliwości ze Sprzedającym, lub  podające fałszywe dane osobowe.
 • W przypadku zgłoszenia takiego problemu, Sprzedający oświadcza, iż dołoży wszelkich starań by zapobiec podobnym sytuacjom.
 • Sprzedający oświadcza, iż nie ma możliwości zaprzestania prowadzenia sprzedaży dla klientów detalicznych  na danym terytorium w celu umożliwienia dystrybutorowi wyłączności sprzedaży produktów Bandurska design. Nie ma możliwości zablokowania składania zamówień grupowych na danym terytorium.
 • Istnieje możliwość ekskluzywnej dystrybucji produktów Bandurska design na danym terytorium. Wiąże się to z indywidualnie ustaloną częstotliwością składania zamówień i ilością zamawianych produktów, która rekompensuje finansowo Sprzedającemu brak dodatkowych rozsprzedawców na danym obszarze.